HIVELAB VINA

Back button

NAVER

NAVER Corp. Website
Sắp xếp lại trang web theo xu hướng 
hiển thị rõ ràng hơn các guideline và dịch vụ 
với nhiều thương hiệu khác nhau của Naver
#UI/UX #Branding #Platform
NAVER NAVER Corp. Website

Visual
Concept.

Website
Experience.

Mobile
Experience.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top