HIVELAB VINA

Back button
HIVELAB VINA

OFFSHORING

Mở đầu cho kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế - Hivelab Global Biz Plan, chúng tôi lựa chọn thị trường Việt Nam với kỳ vọng về việc mở rộng thị trường cùng với tốc độ phát triển của kinh tế khu vực Đông Nam Á. Tháng 8 năm 2018, chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội đã chính thức được thành lập.

STARTING POINT
OF GLOBAL BIZ PLAN

Thời gian đầu tiên, HIVELAB VINA bắt đầu với các dự án vận hành web tiêu chuẩn và hiện tại đã bắt kịp với các dự án kinh doanh toàn cầu của công ty mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, HIVELAB VINA đã có tổng cộng 40 nhân viên làm việc dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Suh Hye Sung.
Bên cạnh đó còn có Giám đốc thiết kế Lee Yong Joon và Giám đốc kỹ thuật Ma Kwang Seub được cử sang để chuyển giao các công nghệ kỹ thuật cao từ công ty mẹ cho chi nhánh.

HIVELAB VINA Photo of buildings, entrances, office spaces, employees, etc.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top