HIVELAB VINA

Back button
IT OUTSOURCING và dịch vụ bảo trì

ITO & Maintenance

Khi công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển và các kỹ thuật mới không ngừng xuất hiện như hiện nay, vấn đề cải thiện môi trường làm việc
thông qua các công nghệ mới đang ngày càng trở nên quan trọng hơn và đồng thời, các yêu cầu của khách hàng cũng đang không ngừng đa
dạng hoá.
HIVELAB VINA đang cung cấp dịch vụ IT OUTSOURCING và bảo trì nhằm giúp đỡ cho công việc kinh doanh của khách hàng nhờ kiến thức
chuyên môn về IT.

Cung cấp dịch vụ bảo trì
thông qua quy trình tối ưu hoá

Chúng tôi phân tích những bài toán khó khăn của dự án, đưa ra chiến lượng nâng cao đầu ra,
sở hữu quy trình giúp vận hành một cách hệ thống từ đầu đến cuối thông qua quản lý tích hợp
và có khả năng điều chỉnh linh hoạt tuỳ theo quy trình làm việc của từng doanh nghiệp
trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng và vận hành dịch vụ web qua nhiều năm.

ITO & Maintenance
Process

Với tư cách là một đối tác, chúng tôi đang tích cực xem xét và giải quyết những thay đổi
về thị trường và công nghệ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và ký kết các hợp đồng kéo dài trong nhiều năm.

HIVELAB PM xác định các yêu cầu của khách hàng, cải tiến công việc, điều phối lịch trình và quản lý chất lượng đầu ra.

HIVELAB PM báo cáo hàng tuần / hàng tháng cho khách hàng và khách hàng chuyển kết quả đánh giá báo cáo cho HIVELAB PM.

HIVELAB UI DESIGNER / TECHNICIAN thường xuyên báo cáo các vấn đề cho HIVELAB PM và HELAB PM giao công việc cho HIVEAB UI DESIGNER / TECHNICIAN và đưa ra phản hồi về kết quả đầu ra.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top