HIVELAB VINA

Back button
Đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ENTERPRISE CMS

Enterprise CMS Solution

ENTERPRISE CMS SOLUTION là một giải pháp giúp nâng cao hiệu suất tạo lập,
sản xuất và quản lý nội dung, đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng để
quyết định sự thành bại tuỳ theo việc nó được vận hành như thế nào và bằng hệ thống nào.

Đối tác chính thức của
Adobe AEM

 • Adobe Experience Manager
 • Communtiy Partner

TOP EXPERTS
AT ENTERPRISE CMS

HIVELAB VINA đã giới thiệu và đang vận hành CMS cho nhiều doanh nghiệp nhờ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ENTERPRISE CMS.
Hiện tại, HIVELAB VINA là đối tác chính thức của Adobe AEM đang cung cấp dịch vụ quản lý có hệ thống và hiệu quả thông qua COMPONENT MANAGEMENT,
CONTENTS AUTHORING EXPERIENCE, DEVELOPMENT RULES WEB nhằm thúc đẩy sự tham gia của khách hàng
và đảm bảo tính linh hoạt nội dung vượt trội.

 • Developer trực tiếp thiết kế COMPONENT nhằm cung cấp khả năng tái sử dụng, mở rộng và quản lý có hệ thống khi xây dựng mới.
 • Tạo sự tiện lợi khi sử dụng để tạo lập và sản xuất CONTENT trên cơ sở kinh nghiệm sử dụng UIWIDGET & DIALOG CUSTOM, EXCEL & JSON, v.v.
 • Giúp bảo trì bằng cách tạo ra những sản phẩm web có các thông tin như cấu hình hệ thống, mối quan hệ giữa TEMPLATE & COMPONENT, AUTHORING GUIDE, CONVENTION, v.v.

Ưu điểm
của AEM

 • Sản xuất nội dung

  Rút ngắn thời gian thiết lập và cập nhật trang web nhờ phát triển web dựa trên các component cơ bản của AEM
  và các custom component dễ phát triển.

 • Quản lý tài sản Digital

  Tự động nhận dạng metadata của các tài sản Digital được liên kết trong hệ thống nội bộ thông qua việc hỗ trợ SPEC tiêu chuẩn siêu dữ liệu đa dạng.
  Quản lý một cách có hệ thống metadata và tag cần thiết khi phân phối kênh web.

 • Digital Marketing

  Thông qua liên kết linh hoạt với ADOBE MARKETING CLOUD, sử dụng vào tối ưu hoá website
  và Digital Marketing, dựa vào đó phân tích dữ liệu và nắm bắt thông tin chi tiết về khách hàng.

 • Quản lý multi-website

  Mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho khách hàng bằng cách đảm bảo tính nhất quán trong vận hành web,
  nâng cao hiệu suất vận hành nhờ quản trị vận hành web toàn cầu, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn nội dung.

 • Kết nối SOCIAL

  Có thể dễ dàng liên kết nội dung với các mạng xã hội bằng cách cung cấp plugin của nhiều mạng xã hội như Facebook,
  Twitter, LinkedIn, v.v. bằng component

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
맨위로