HIVELAB VINA

Back button
Phát triển hệ thống tiên tiến

System Development

Với đội ngũ các chuyên gia đang chịu trách nhiệm phát triển và R&D các dịch vụ cả ở trong và ngoài nước,
HIVELAB VINA mong muốn phục vụ khách hàng và phổ biến rộng rãi các công nghệ tiên tiến bằng chất lượng và dịch vụ tốt hơn
để từ đó mang lại những trải nghiệm sử dụng mới mẻ cho nhiều người dùng hơn nữa.

Theo đuổi chất lượng tối ưu
dựa trên công nghệ tiên tiến

Vượt ra khỏi những DỰ ÁN chỉ tập trung vào SỐ LƯỢNG, chúng tôi theo đuổi CHẤT LƯỢNG tối ưu
dựa trên nền tảng là bí quyết vận hành nhiều dịch vụ ở trong và ngoài nước qua nhiều năm cũng như công nghệ tiên tiến về
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, NĂNG LỰC SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT và KHẢ NĂNG TIẾP CẬN.

Đưa ra phương án phát triển
tối ưu nhất đối với yêu cầu

FRONT-END

  • Tạo khả năng tương thích cho nhiều thiết bị đa dạng tuỳ theo mục đích và nhu cầu về dịch vụ thông qua việc tối ưu hoá và những phương thức phát triển đa dạng nhằm nâng cao hiệu suất của USER INTERFACE.
  • Cung cấp CHART, CAROUSEL, PARALLAX SCROLL, LAZY LOADING, MOTION, v,v bằng công nghệ tối ưu hoá tuỳ theo hiệu suất và hệ thống.
  • Cung cấp công nghệ CLIENT SIDE RENDERING nhằm giảm RENDERING không cần thiết để tăng cường hiệu suất của NATIVE APP và các trang web tương tự.

BACK-END

Cung cấp công nghệ BACK-END đa dạng nhằm mục đích tối ưu hoá ở bất kỳ hệ thống nào.

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
맨위로