HIVELAB VINA

Back button
Digital Marketing sáng tạo

Digital Marketing

Digital Marketing cũng đang có sự chuyển mình để bắt kịp với sự thay đổi
không ngừng của môi trường kỹ thuật số. HIVELAB VINA không ngừng tìm hiểu
vai trò và phạm vi phát triển của lĩnh vực digital marketing đồng thời
cung cấp các giải pháp sáng tạo nhờ tích hợp đội ngũ và quy trình.

WHAT
WE DO

Để ứng phó với các phương pháp Digital Marketing đang dần trở nên phức tạp và được nâng cao,
Digital Marketing của HIVELAB VINA đang tạo ra một đội ngũ bao gồm giám đốc marketing, giám đốc nghệ thuật, đạo diễn phim, giám đốc kỹ thuật nhằm đưa ra ý tưởng tổng hợp
và dựa theo ý tưởng đó để đề ra chiến lược thiết kế và truyền thông tối ưu.

Innovative solution
services

Chúng tôi tin rằng, việc xây dựng một đội ngũ tổng hợp là cách tốt nhất để đưa ra các giải pháp sáng tạo.
Trên cơ sở đội ngũ hội tụ các chuyên gia đó, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp dưới những hình thức đa dạng như tư vấn thương hiệu, chiến dịch kỹ thuật số,
performance marketing, sản xuất nội dung phim, social media marketing, v.v.

Tư vấn thương hiệu, Chiến dịch kỹ thuật số, Performance Marketing, Nội dung phim, Social Marketing

Vui lòng tham khảo
Company Brochure
để hiểu rõ hơn về chúng tôi!. :-)

COMPANY
BROCHURETải xuống

Bạn đã
sẵn sàng để đồng hành
cùng chúng tôi?

Tư vấn dự án Tuyển dụng
Back to Top